Obróbka wykańczająca

Obróbka wykańczająca

Obróbka wykańczająca różnych części mechanicznych stanowi najczęściej o jakości, funkcjonalności, trwałości i wytrzymałości urządzeń i ich podzespołów. Dzięki odpowiednim narzędziom możliwe staje się nadanie przedmiotom i ich powierzchniom odpowiednich wymiarów i ich tolerancji oraz odpowiedniej chropowatości i nośności. Do tego celu służą różnorodne narzędzia ścierne, spośród których najczęściej stosowane są ściernice i narzędzia diamentowe, borazonowe oraz ceramiczne.

Ścienice i narzędzia diamentowe: produkowane przez niemiecką firmę EFFGEN są najwyższej klasy narzędziami, znajdującymi zastosowanie w wielu technologiach obróbkowych i produkowane w różnych kształtach, wymiarach, z różnymi ziarnistościami diamentu, w różnych koncentracjach ziarna diamentowego i z różnymi spoiwami (żywicznym, metalicznym, galwanicznym i ceramicznym). Stosuje się je głównie do szlifowania zewnętrznych powierzchni płaskich i kształtowych, do szlifowania narzędzi, do szlifowania otworów, do przecinania, do wiercenia; pasty i folie diamentowe stosowane są do polerowania powierzchni kształtowych, takich jak np. powierzchnie form i matryc, zaś pilniki diamentowe do precyzyjnej obróbki niżej wymienionych materiałów. Ponadto ziarna diamentowe w postaci obciągaczy diamentowych służą do obciągania, oczyszczania i profilowania ściernic, a rolki diamentowe do nadawania skomplikowanych kształtów ściernicom ceramicznym.

Diament jest czystym węglem i najtwardszym z istniejących materiałów. Jako materiał ścierny stosowany jest głównie do obróbki:

 • węglików spiekanych,
 • odpornych na ścieranie powłok napawanych,
 • żeliwa,
 • szkła, kwarcu, kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych,
 • spieków i materiałów ceramicznych,
 • porcelany, fajansu i steatytu,
 • germanu, ferrytu i grafitu,
 • materiałów ogniotrwałych,
 • duroplastów oraz materiałów wzmocnionych włóknem szklanym,
 • materiałów ściernych z krzemu i korundu.

Ścienice i narzędzia borazonowe: produkowane przez niemiecką firmę EFFGEN są najwyższej klasy narzędziami, znajdującymi zastosowanie w wielu technologiach obróbkowych i produkowane w różnych kształtach, wymiarach, z różnymi ziarnistościami borazonu, w różnych koncentracjach ziarna borazonowego i z różnymi spoiwami (żywicznym, metalicznym, galwanicznym i ceramicznym). Stosuje się je głównie do szlifowania zewnętrznych powierzchni płaskich i kształtowych, do szlifowania narzędzi, do szlifowania otworów, do przecinania, do wiercenia.

Heksagonalny borazon (regularny azotek boru – CBN) wypełnia lukę pomiędzy konwencjonalnymi materiałami ściernymi a diamentem. Jako materiał ścierny stosowany jest głównie do obróbki:

 • stali szybkotnących,
 • stali do pracy na zimno i na gorąco,
 • stali nierdzewnych,
 • stali żaroodpornych i żarowytrzymałych,
 • stopów niklu, chromu i tytanu.

Ścienice o spoiwie ceramicznym: produkowane przez niemiecką firmę LAPPORT są wysokiej jakości narzędziami ściernymi, znajdującymi zastosowanie w obróbce wykańczającej wielu konwencjonalnych materiałów, głównie stalowych. Produkowane są one w różnych kształtach, wymiarach, z różnymi ziarnistościami materiału ściernego, którym może być elektrokorund normalny, półszlachetny, szlachetny lub węglik krzemu (stosowany w różnych kolorach, od których zależą jego właściwości ścierne i użytkowe), w różnych stopniach twardości, porowatości i z różnymi rodzajami spoiw. Mogą być one przystosowane do różnych prędkości skrawania. Stosowane są głównie do szlifowania zewnętrznych powierzchni płaskich i kształtowych, narzędzi, otworów, gwintów i kół zębatych. W formie osełek ceramicznych służą one do wykonywania prac ślusarskich i w narzędziowniach.

Katalogi i prospekty:

Ściernice diamentowe i CBN Ściernice do szlifowania narzędzi Ściernice trzpieniowe, pilniki i pasty Piły tarczowe Obciągacze diamentowe Rolki diamentowe Obróbka szkła Ściernice do kół zębatych firmy Lapport

Zapraszamy do współpracy

Zostaw kontakt, nasz specjalista odezwie się do Ciebie.