Specjalne systemy obróbkowe przy zastosowaniu robotów przemysłowych i technologii laserowych.

Specjalne systemy obróbkowe przy zastosowaniu robotów przemysłowych i technologii laserowych.

Bezustannie rosnące wymagania przemysłu dotyczące kompleksowości, jakości i ekonomiczności procesów produkcyjnych powodują konieczność podejmowania prac nad konstrukcją i produkcją coraz bardziej rozbudowanych, innowacyjnych systemów obróbkowych. Zadaniom tym mogą sprostać tylko profesjonalne, specjalne i specjalizowane systemy obróbkowe przystosowane wyłącznie do potrzeb i wymagań konkretnych użytkowników. Wysoka precyzja, jakość, wydajność, bezpieczeństwo i obniżka kosztów to wymagania, które nie znają kompromisu. Dostawa modułowych systemów produkcyjnych, z perfekcyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i peryferyjnymi, dostarczanymi „pod klucz”, z pełną obsługą serwisową to domena firm STOBA i SAMPAS. Opracowywanie innowacyjnych, nowatorskich systemów produkcyjnych, realizowanie ich przy ścisłej współpracy z użytkownikami, obejmuje w szczególności:

  • Opracowanie strategii obróbkowej gwarantującej osiągnięcie postawionych celów obróbkowych.
  • Wybór odpowiedniej koncepcji obróbkowej i konfiguracji maszyn i urządzeń.
  • Omówienie możliwości automatyzacji poszczególnych operacji obróbkowych i operacji pomocniczych.
  • Opracowanie sposobów mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych względnie zastosowania i zainstalowania standardowego lub specjalnego oprzyrządowania.
  • Warianty i możliwości zmierzające do rozpracowania operacji końcowych i pomocniczych, takich jak oczyszczanie przedmiotów obrabianych, ich suszenie, zastosowanie systemów kontrolnych i pomiarowych itp.

Tak postawionym zadaniom obróbkowym służą przedstawione poniżej technologie i systemy obróbkowe.

Wybierz interesującą Cię technologię automatyzacji procesów produkcyjnych: