Obróbka w luźnym ścierniwie

Obróbka w luźnym ścierniwie

Technologia obróbki w luźnym ścierniwie służy do wydajnego stępiania krawędzi oraz do szlifowania i polerowania powierzchni różnego rodzaju małych i średnich przedmiotów metalowych produkowanych seryjnie i masowo. Efekt obróbkowy uzyskiwany jest wskutek ruchu względnego między kształtkami ściernymi, a krawędziami lub powierzchniami przedmiotów obrabianych znajdujących się w urządzeniach wibracyjnych lub odśrodkowych. Obróbka realizowana jest przy zastosowaniu ceramicznych lub żywicznych kształtek ściernych i specjalnych płynów obróbkowych w bębnach roboczych urządzeń firmy KAYAKOCVIB. Do pełnej realizacji zadań obróbkowych w ramach tej technologii służą wibratory cyrkulacyjne i rynnowe, urządzenia odśrodkowe, suszarki granulatowe cyrkulacyjne i rynnowe, suszarki odśrodkowe, separatory kształtek, wirówki do oczyszczania ścieków obróbkowych oraz materiały eksploatacyjne: ceramiczne i żywiczne kształtki ścierne, płyny obróbkowe, pasty polerskie, stalowe media do polerowania i granulaty suszące. Realizacja zadania obróbkowego polegającego na stępianiu krawędzi – w zależności od wielkości gratu i materiału obrabianego – trwa z reguły od 15 min. do 2 godzin. Operacje szlifowania i przygotowywania przedmiotów obrabianych do dalszej obróbki powierzchniowej trwa z reguły od 1 do 2 godzin, natomiast operacje polerowania mogą trwać nawet do kilkunastu godzin i wymagają najczęściej obróbki dwustopniowej: stępiana krawędzi i szlifowania oraz polerowania powierzchni.

Poniżej przedstawiamy podstawowe urządzenia stosowane w obróbce w luźnym ścierniwie.

Katalogi i prospekty:

Katalog urządzeń do obróbki w luźnym ścierniwie firmy KAYAKOCVIB

Wybierz interesującą Cię technologię obróbki w luźnym ścierniwie:

Zapraszamy do współpracy

Zostaw kontakt, nasz specjalista odezwie się do Ciebie.