Roboty śrutownicze firmy BLASTMAN ROBOTICS

Roboty śrutownicze firmy BLASTMAN ROBOTICS

Roboty śrutownicze BLASTMAN przeznaczone są do oczyszczania powierzchni wielkogabarytowych przedmiotów i konstrukcji. Stosują one innowacyjne rozwiązania oparte na najnowszych zaawansowanych technologiach w celu przezwyciężenia wyzwań związanych z obróbką strumieniowo-ścierną. Urządzenia te mogą pracować jako niezależne jednostki obróbkowe lub jako elementy kompleksowych systemów do obróbki powierzchni. Jest to rozwiązanie coraz częściej wybierane przez firmy na całym świecie. Główne gałęzie przemysłu, w których stosuje się zautomatyzowane roboty śrutownicze to:

  • Zakłady produkcyjne i remontowe taboru kolejowego.
  • Odlewnie i zakłady hutnicze.
  • Zakłady produkcyjne maszyn i urządzeń przemysłu ciężkiego.
  • Zakłady produkcyjne pojazdów drogowych.
  • Zakłady produkcyjne konstrukcji mostowych, dźwigowych i dużych konstrukcji stalowych.
  • Zakłady produkcyjne i remontowe morskich i lądowych kontenerów i zbiorników.

Innowacyjne rozwiązania, dostosowane do indywidualnych wymagań użytkowników łączą ze sobą doskonałą wydajność, niezawodność, elastyczność, niezrównaną jakość oraz przede wszystkim bezpieczeństwo. Roboty są sterowane automatycznie, jednak istnieje możliwość sterowania nimi przy pomocy joysticków. Programowanie robotów może odbywać się poprzez manualną realizację trajektorii ruchów robota i parametrów obróbki, przy półautomatycznym zadawaniu trajektorii ruchów przy pomocy paneli obsługowych lub przy zastosowaniu systemu off line bazującego na współpracy ze stanowiskiem komputerowym wyposażonym w 3-wymiarowe rysunki przedmiotów obrabianych i transmisji programu obróbkowego bezpośrednio z rysunku do pamięci komputera robota.

Roboty to niestrudzeni pracownicy. Są wielokrotnie wydajniejsze niż tradycyjne systemy śrutownicze. Wysoka wydajność jest osiągana dzięki wysokim ciśnieniom, precyzyjnej kontroli dysz o dużych średnicach oraz nieprzerwanej pracy.

Katalogi i prospekty:

Katalog robotów i manipulatorów śrutowniczych firmy BLASTMAN

Zapraszamy do współpracy

Zostaw kontakt, nasz specjalista odezwie się do Ciebie.