Linie technologiczne do zabezpieczania antykorozyjnego

Linie technologiczne do zabezpieczania antykorozyjnego

Proces cynkowania termodyfuzyjnego jest możliwy do realizacji w specjalnie do tego celu skonfigurowanych liniach technologicznych. Mogą one składać się z różnych urządzeń, w zależności od wymagań procesu i od przewidywanej wydajności, która może się wahać w granicach od 50 kg/godz. do 5.000 kg/godz. Zajmowana powierzchnia linii technologicznych do cynkowania termodyfuzyjnego może wynosić od ok. kilkudziesięciu do kilkuset m². Standardowymi urządzeniami wchodzącymi w skład typowej linii technologicznej mogą być:

  • urządzenia do przygotowania powierzchni (śrutownica lub myjka),
  • pojemniki robocze,
  • piece grzewcze do cynkowania termodyfuzyjnego,
  • urządzenia rozładowcze do separacji resztek proszku cynkowego,
  • wibracyjne urządzenia do pasywacji fosforanowej,
  • wirówka do oczyszczania ścieków obróbkowych,
  • urządzenia do zanurzeniowej pasywacji krzemianowej,
  • suszarka,
  • różnego rodzaju systemy załadowczo-rozładowcze oraz transportowo-podajnikowe.

Katalogi i prospekty:

Cynkowanie termodyfuzyjne firmy DISTEK

Zapraszamy do współpracy

Zostaw kontakt, nasz specjalista odezwie się do Ciebie.