Przetłoczno-ścierne stępianie i zaokrąglanie krawędzi oraz polerowanie (AFM).

Przetłoczno-ścierne stępianie i zaokrąglanie krawędzi oraz polerowanie (AFM).

Technologia przetłoczno-ścierna AFM (Abrasive Flow Machining) firmy Micro + Hega Surfaces GmbH polega na stępianiu i zaokrąglaniu krawędzi przedmiotów obrabianych, głównie wewnętrznych (np. przecinających się otworów w elementach hydraulicznych, pneumatycznych, motoryzacyjnych itp.) niezależnie od tego, czy są one łatwo, czy też trudno dostępne dla konwencjonalnych narzędzi skrawających. Narzędziem stosowanym podczas obróbki AFM jest specjalna pasta polimerowa, wzbogacona ziarnem ściernym, którą przetłacza się wzdłuż obrabianych powierzchni i krawędzi z określoną prędkością i pod odpowiednim ciśnieniem. W zależności od twardości i rodzaju materiału obrabianego oraz od rodzaju zadania obróbkowego ziarnem ściernym może być diament, borazon (regularny azotek boru) lub węglik krzemu. Jest to narzędzie elastyczne, przyjmujące kształt obrabianej powierzchni, co pozwala na obróbkę powierzchni o nieregularnych kształtach, trudnych do ich matematycznego zdefiniowania, jak np. powierzchni form, łopatek turbin, aparatów kierowniczych itp. Pozostałości pasty ściernej usuwa się przy pomocy sprężonego powietrza lub przy zastosowaniu ultradźwiękowego urządzenia myjącego.

Gabaryty przedmiotów obrabianych ograniczone są rozstawem kolumn nośnych i wysokością przestrzeni roboczej urządzenia. W jednej operacji można obrabiać od jednego do kilkudziesięciu przedmiotów jednocześnie, w zależności od ich wymiarów zewnętrznych i usytuowania powierzchni i krawędzi przeznaczonych do obróbki.

Przedmioty obrabiane mogą być wykonane ze stali, żeliwa, aluminium i innych metali kolorowych oraz z niektórych tworzyw sztucznych lub spieków metali.

Głównymi zastosowaniami technologii AFM jest obróbka:

 • elementów wtryskowych silników wysokoprężnych,
 • otworów i ich przecięć w elementach hydraulicznych i pneumatycznych,
 • elementów armatury,
 • powierzchni ukształtowanych wskutek obróbki elektroerozyjnej,
 • narzędzi do wyciskania i przetłaczania,
 • elementów o nieregularnych, o trudnych do zdefiniowania powierzchniach jak np. łopatek turbin, aparatów kierowniczych, powierzchni form itp.

Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń AFM pozwalają na realizację obróbki jednokierunkowej, dwukierunkowej, wielokierunkowej i orbitalnej, w zależności od kształtu, dostępności i usytuowania powierzchni obrabianych.

Podstawowymi zaletami technologii AFM są:

 • Skuteczne stępienie i zaokrąglenie wewnętrznych krawędzi, niedostępnych dla konwencjonalnych narzędzi skrawających.
 • Skuteczne polerowanie powierzchni otworów oraz powierzchni o nieregularnych kształtach (nawet do 10-krotnej poprawy chropowatości powierzchni).
 • Możliwość uzyskiwania zdefiniowanych zaokrągleń krawędzi.
 • Niskociśnieniowa technologia skutkująca brakiem szkodliwych naprężeń poobróbkowych i deformacji przedmiotów obrabianych.
 • Znakomita powtarzalność obróbkowa.
 • Możliwość usuwania warstwy odkształconej termicznie powstałej wskutek obróbki elektroerozyjnej.
 • Możliwość obróbki powierzchni o nieregularnych kształtach.

Katalogi i prospekty:

Micro Comfort Line Microstream Performance Line Obróbka powierzchni i krawędzi Pasta Microstream

Zapraszamy do współpracy

Zostaw kontakt, nasz specjalista odezwie się do Ciebie.