Cyrkulacyjne suszarki granulatowe KAYAKOCVIB typu DVM, rynnowe suszarki granulatowe typu DTVM, suszarki odśrodkowe typu SK

Cyrkulacyjne suszarki granulatowe KAYAKOCVIB typu DVM, rynnowe suszarki granulatowe typu DTVM, suszarki odśrodkowe typu SK

Cyrkulacyjne suszarki granulatowe KAYAKOCVIB typu DVM, rynnowe suszarki granulatowe typu DTVM, suszarki odśrodkowe typu SK. Ponieważ obróbka w wibratorach cyrkulacyjnych, rynnowych i w urządzeniach odśrodkowych odbywa się najczęściej „na mokro”, istnieje konieczność wysuszenia przedmiotów po obróbce. Stosowane są do tego celu granulatowe suszaki cyrkulacyjne i rynnowe (do długich przedmiotów) lub suszarki odśrodkowe na gorące powietrze. Medium suszącym jest rozdrobnione ziarno kolb kukurydzy o własnościach silnie higroskopijnych. Przedmioty po obróbce w wibratorach, przekazywane są do suszarki (najczęściej bezpośrednio), w której realizowany jest proces suszenia. Granulat kukurydziany może być podgrzewany do temperatury ok. 50 °C. Pojemności suszarek cyrkulacyjnych wynoszą od 100 do 800 l, natomiast pojemności suszarek rynnowych od 100 do 1.000 l. Suszarki odśrodkowe na gorące powietrze służą do suszenia drobnych elementów lub przedmiotów posiadających ślepe otwory, w których mogłyby się osadzać resztki granulatu suszącego. Dostępne są one o pojemnościach 30 i 45 l.

Zapraszamy do współpracy

Zostaw kontakt, nasz specjalista odezwie się do Ciebie.