Urządzenia do oczyszczania ścieków obróbkowych KAYAKOCVIB typu ENVIRO

Urządzenia do oczyszczania ścieków obróbkowych KAYAKOCVIB typu ENVIRO

Urządzenia do oczyszczania ścieków obróbkowych KAYAKOCVIB typu ENVIRO. Produktem odpadowym po obróbce w luźnym ścierniwie są resztki materiału ściernego o spoiwie ceramicznych lub żywicznym, cząstki zanieczyszczeń znajdujące się na powierzchni przedmiotów obrabianych, mikroskopijne cząstki metali obrabianych i resztki płynnych, chemicznych środków wspomagających obróbkę. Najczęściej ścieki poobróbkowe tego typu nie są ściekami toksycznymi, jednak muszą zostać – zgodnie z obowiązującymi regulacjami – zneutralizowane lub zutylizowane. Do tego celu służą wirówki typu ENVIRO, eliminujące z obiegu wszystkie cząstki stałe i znaczną część chemicznych środków płynnych. Oczyszczona w ten sposób woda procesowa wraca do wibratorów i cały system pracuje w obiegu zamkniętym.

Ekonomiczną alternatywą do zastosowania wirówki mogą być filtry papierowe KAYAKOCVIB typu AST, eliminujące z obiegu cząstki stałe. Wyposażone są one w rolki papierowe o długości 100 m, które są sukcesywnie odwijane i po spełnieniu swego zadania neutralizowane. Są to urządzenia o niewielkich gabarytach, mobilne i pozwalające na dogodne ustawienie w pobliżu wibratorów.

Zapraszamy do współpracy

Zostaw kontakt, nasz specjalista odezwie się do Ciebie.