Termiczno-wybuchowe stępianie krawędzi (TEM).

Termiczno-wybuchowe stępianie krawędzi (TEM).

Technologia termiczno-wybuchowa TEM (Thermal Energy Method) firmy ATL polega na usuwaniu gratów i na stępianiu krawędzi przedmiotów obrabianych niezależnie od tego, czy są one łatwo, czy też trudno dostępne dla konwencjonalnych narzędzi skrawających. Obróbka odbywa się w hermetycznej komorze roboczej, wypełnionej dwoma gazami palnymi (najczęściej tlenem i metanem) w odpowiednim stosunku objętościowym i pod odpowiednim ciśnieniem. Świeca zapłonowa wyzwala iskrę powodującą eksplozję gazów. W ciągu 20 ms. wytwarza się w komorze roboczej temperatura do 3.500 °C, powodująca spalenie wszystkich gratów. Czas cyklu obróbkowego wynosi z reguły od 30 do 75 s. Produkt spalania w postaci tlenku metalu osadzający się na powierzchni przedmiotów obrabianych, usuwany jest następnie podczas obróbki poprocesowej w ultradźwiękowym urządzeniu myjącym.

Standardowo możliwa jest obróbka przedmiotów o max. wymiarach do ok. Φ 380 x 380 mm, w urządzeniach niestandardowych również przedmiotów o większych gabarytach. W jednej operacji można obrabiać od jednego do kilku tysięcy przedmiotów, w zależności od ich wymiarów zewnętrznych.

Przedmioty mogą być wykonane ze stali, żeliwa, aluminium, mosiądzu, cynku i z niektórych termoplastycznych tworzyw sztucznych.

Głównymi beneficjentami technologii TEM są:

  • przemysł samochodowy,
  • przemysł budowy maszyn,
  • przemysł hydrauliczny i pneumatyczny.

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z produkcją seryjną lub masową, a także z dużą różnorodnością obrabianego asortymentu, zagwarantowane są niezwykle niskie koszty jednostkowego obróbki, jej powtarzalność i jakość.

Urządzenia dostarczane są w stanie zmontowanym. Po jego posadowieniu i po podłączeniu mediów zasilających sprawdzane jest funkcjonowanie poszczególnych podzespołów, realizowana jest obróbka testowa i po przeszkoleniu personelu obsługowego urządzenie przekazywane jest użytkownikowi.

Podstawowymi zaletami technologii TEM są:

  • Równomierne stępienie wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych krawędzi w jednej operacji.
  • Uzyskiwanie bezgratowej ostrokątnej krawędzi.
  • Brak negatywnego oddziaływania na powierzchnie przedmiotów obrabianych (żadnych naprężeń termicznych i mechanicznych).
  • Prostota oprzyrządowania pozycjonująco-mocującego skutkująca krótkimi czasami przezbrajania i wszechstronnością procesu obróbkowego.
  • Znakomita powtarzalność obróbkowa.
  • Wysoka wydajność i ekonomiczność obróbki przy produkcji wielkoseryjnej.
  • Łatwa sterowalność procesu (stosunek gazów i ciśnienie robocze).

Katalogi i prospekty:

Katalog urządzeń do obróbki termiczno-wybuchowej firmy ATL ATL – referencje

Zapraszamy do współpracy

Zostaw kontakt, nasz specjalista odezwie się do Ciebie.