Śrutowanie, piaskowanie, szkiełkowanie (obróbka strumieniowo-ścierna)

Śrutowanie, piaskowanie, szkiełkowanie (obróbka strumieniowo-ścierna)

Technologie śrutowania (piaskowania) to wysokowydajne metody obróbki powierzchniowej zaliczane do technologii obróbki strumieniowo-ściernej. Medium obróbkowe wyrzucane jest na powierzchnie przedmiotów obrabianych z dużą energią przy pomocy sprężonego powietrza bądź mechanicznie. Dzięki temu możliwe jest oczyszczanie powierzchni, nadawanie jej walorów estetycznych, szorstkowanie (rozwijanie) powierzchni itp. Istnieje wiele różnych typów maszyn, których dobór zależny jest od żądanych rezultatów obróbkowych oraz od rodzaju obrabianych przedmiotów.

Wybierz interesującą Cię technologię obróbki strumieniowo-ściernej: