Ręczne kabiny śrutownicze

Ręczne kabiny śrutownicze

W zależności od przeznaczenia, stosuje się dwa rodzaje kabin śrutowniczych:

Śrutownice iniekcyjne (podciśnieniowe)

Medium obróbkowe jest zasysane ze zbiornika podciśnieniowo. W pistolecie śrutowniczym medium zostaje przyspieszone dzięki systemowi kanałów Venturi’ego i wyrzucane z dyszy na obrabianą powierzchnię. Ta technologia umożliwia równomierną i ciągłą obróbkę. Typowe zastosowania to: oczyszczanie i matowienie powierzchni oraz stępianie i zaokrąglanie krawędzi.

Śrutownice ciśnieniowe

Medium obróbkowe znajdujące się w zbiorniku ciśnieniowym poddawane jest ciśnieniu sprężonego powietrza. Dzięki zaworowi dozującemu umieszczonemu w zbiorniku tworzy się mieszanka medium obróbkowego i powietrza, która jest wyrzucana z dużą energią na powierzchni przedmiotów obrabianych. Ten proces umożliwia niezwykle wysokowydajną obróbkę. Typowymi zastosowaniami są: usuwanie zgorzeliny, lakieru, szorstkowanie powierzchni itp.

Urządzenia te zbudowane są z 3 podstawowych podzespołów:

  • Kabina śrutownicza.
    Kabina twory przestrzeń, w której realizowana jest obróbka przedmiotów. Dostępne są kabiny do pracy ręcznej z jednym lub z kilkoma stanowiskami roboczymi. Podobnie jest z urządzeniami automatycznymi. Wentylator znajdujący się w urządzeniu filtrująco-odpylającym wytwarza w kabinie podciśnienie, dzięki któremu zasysane są pył i rozbite medium śrutownicze do drugiego z podzespołów.
  • System odzyskiwania medium śrutowniczego.
    Jego podstawowym zadaniem jest separacja wszelkich zanieczyszczeń od nadającego się do dalszego użytku medium śrutowniczego, co w konsekwencji prowadzi do skutecznego oczyszczenia medium. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu cyklonu, połączonego z sitem zgrubnym wyposażonym we wkładkę magnetyczną do oddzielania cząstek ferrytycznych. Nadające się do dalszej obróbki medium śrutownicze wraca do obiegu, gwarantując obniżkę kosztów eksploatacyjnych oraz znaczną poprawę jakości.
  • System filtrujący.
    Wkłady filtrujące usytuowane w obudowie urządzenia filtrująco-odpylającego odpowiedzialne są za odpylanie kabiny. Zapewnia to zawsze optymalną widoczność obrabianego przedmiotu, a zużyte medium wraz z pyłami obróbkowymi odprowadzane są do pojemnika znajdującego się pod urządzeniem. Resztkowa zawartość pyłu w urządzeniach MHG jest zdecydowanie niższa niż zadeklarowane przez prawo wartości maksymalne.

Te 3 podzespoły są optymalnie ze sobą powiązane i umożliwiają bezproblemową pracę przy stałej jakości strumienia medium.

Standardowy typoszereg urządzeń MHG przewiduje wymiary kabiny roboczej od 650 x 450 x 500 mm do 1.900 x 1.860 x 1.480 mm (Sz x G x W). Istnieje jednak możliwość łączenia kilku kabin szeregowo, w związku z czym potencjalna długość przedmiotów obrabianych może ulec znacznemu zwiększeniu. Tym samym zwiększona zostaje ilość stanowisk roboczych, dzięki czemu z jednego urządzenia może korzystać kilku operatorów jednocześnie.

W przypadku kabin o wielkościach SMG 100 i SMG 160 możliwa jest ich dostawa w wersji kompaktowej, w której wszystkie trzy główne podzespoły śrutownicy skonstruowane zostały jako jedna bryła konstrukcyjna.

Zapraszamy do współpracy

Zostaw kontakt, nasz specjalista odezwie się do Ciebie.