Mycie i odtłuszczanie

Mycie i odtłuszczanie

Zdecydowana większość części i podzespołów produkowanych przez nowoczesne zakłady przemysłowe ulega w trakcie procesu produkcyjnego różnego rodzaju zanieczyszczeniom: olejem, smarami, emulsją wodno-olejową, wiórami, kurzem i innymi podobnymi zabrudzeniami. Wszystkie te zanieczyszczenia muszą zostać usunięte, albo na końcu procesu produkcyjnego, albo często nawet kilkukrotnie w trakcie realizacji różnych etapów procesu. Często też przedmioty obrabiane wymagają pasywacji lub innego zabezpieczenia antykorozyjnego na okres poprodukcyjny. Najczęściej stosowanymi technologiami służącymi do realizacji tych celów są: mycie i odtłuszczanie, płukanie, pasywacja i zabezpieczanie antykorozyjne. Czasami wymagane są również inne, specyficzne dla różnego rodzaju technologii operacje, jak np. trawienie, aktywacja powierzchni, płukanie w wodze DEMI, różnego rodzaju pasywacje kolorowe itp. Te wszystkie operacje realizowane są przez urządzenia myjące, bazujące na różnych technologiach oczyszczania powierzchni, jako urządzenia stacjonarne lub jako rozbudowane modułowo skomplikowane konfiguracje różnych systemów myjących. W zależności od zadania obróbkowego, rodzaju przedmiotów obrabianych, ich wielkości i materiałów stosuje się rożne technologie mycia, z których najbardziej powszechnymi są: mycie natryskowe, zanurzeniowe i ultradźwiękowe.

Wybierz interesującą Cię technologię mycia i odtłuszczania: